2019 Tournon Mathilda Victoria Shiraz – Vintage Notes