2018 Crasto Superior White – 89 points – Wine Enthusiast, December 2020