2018 Crasto DOC White – 87 points – Wine Enthusiast, December 2020