2014 Bruno Giacosa Barbaresco Asili Riserva – 93 points – Vinous, February 2022