2012 Vall Llach Vi De Finca Mas de la Rosa – Label