2010 Vall Llach Vi De Finca Mas de la Rosa – Tasting Notes