2013 BenMarco Expresivo – 92 points – Stephen Tanzer, Vinous