2011 BenMarco Expresivo – 91 points – Stephen Tanzer, Vinous